QX

Projekt "Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů v Traumacentru Thomayerovy nemocnice"
NF-CZ11-OV-1-022-2015

Pracovní prostor pro potřeby projektu.


Odkazy

Přejít na web Prevence úrazů


Indikátory - Pracovní přehled
Operativní pracovní cloud

Norské fondy